A Kárpátoktól és a sztyeppe övezettől északra, a Visztulától keletre, a finnugor törzsektől nyugatra élő, a keleti (görög rítusú) kereszténységet gyakorló, Rurik-származékok által vezetett keleti szláv birodalmat (országocskákat) 1200-as évek közepén a mongol birodalom zúzta össze, majd a térség nyugati felét pogány litván hódítók foglalták el, akik katolikus hitre térve összeálltak a Lengyel Királysággal.

A fentiekben mi a fontos: Az, hogy a mai Ukrajna területéhez Moszkvának évszázadokon keresztül semmi köze nem volt. A lelkek terén se sok, a moszkvai autokefál (független) pravoszláv egyház megteremtésére (1589) válaszul a Breszti Unióban (1595/6) a Lengyel-Litván állam területén élő ortodox közösségek vezetőinek többsége csatlakozott a katolikus egyházhoz, s létrejött a szláv rítust követő görögkatolikus egyház, vagyis az unitusok.

Az Orosz (Szovjet) Birodalom négy részletben szerezte meg Ukrajnát, vagy ha az ő szemszögükből nézzük, egyesítették a Kijevi Rusz jogos örökségét (a végtelen orosz földeket):

1. Az andrusovói béke 1667, a Dnyeper bal partja és Kijev kerül orosz szupremácia alá. A konfliktus kiindulópontja a kozákok lázadása volt. A tatár, lengyel, orosz határvidéken – Vadkelet J - élő, Lengyel Királysággal szövetséges kozákság az ortodox vallását és a függetlenségét féltette a nem túl központosított Lengyel Királyságtól, és némi csavar után az oroszok mellett kötöttek ki. Bravúros lépés, nem az első és nem is az utolsó ilyen K-Európa történelmében.

2. 1783. Az egyik menetrendszerű orosz-török háborúban az oroszok függetlenítették a török vazallus Krími Tatár Kánságot (Fekete-tenger északi partja és a Krím-félsziget). Először a saját kozák vazallusállamukat (lásd előző pont) számolták fel és olvasztották be, majd a Krími Tatár Kánságot. Novorosszija néven létrehoznak egy új tartományt, onnantól orosz kolonizációs terület.

Advertisement

3. 1793-95, Lengyelország második-harmadik felosztásában Nagy Katalin megkapja a jobb parti Ukrajnát.Galícia keleti fele az egyedüli ukrán népesség lakta térség, amit a Cári Birodalom soha nem szerez meg, Galícia az első felosztáskor (1772) Ausztriához kerül.

1917 és 39 között szusszanás a terjeszkedésben, a Cári Birodalom összeomlása és az Orosz Polgárháború befejeződése közti zűrzavaros 5 évben mindenféle színben - fanatikus nacionalista, bolsevik, anarchista, kozák hetmanság– feláll valamilyen rövidéletű ukrán államkezdemény, és viharos gyorsasággal meg is szűnik. A területet az újjászületett Lengyelország és Szovjetunió egymás közt felosztja. Lengyelország délkeleti részén kb 5 millió ukrán élt, el voltak nyomva, hogy a picskuba ne lettek volna elnyomva egy frissen született K-Európai nemzetállam másnemzetiségű állampolgáraiként!, de természetesen az Ukrán SZSZK-ban élő nemzettársaikhoz képest aranyéletük volt. Lásd Holodomor.

Advertisement

4. 1939, Molotov-Ribbentrov paktum következménye Lengyelország negyedik felosztása, amivel Ukrajna egésze Szovjetunió része lett. Sztálin befejezi Rettegett Iván küldetését. (Egésze? mikor Kárpátalja – oké, de Kárpátalja innen óriási, onnan az utolsó morzsa a sütiből. És 45-ben az is odakerült.)

Az Ukrán nacionalizmus történelmi léptékben friss ropogós K-európai nacionalizmus, és ennek megfelelő intenzitású – és ezek a nacionalizmusok általában nem mutatnak szépen, bármelyiket is nézzük.Az Ukrán állam teljesen eltérő történelmű, adottságú, lakosságú, tapasztalatú, vallású vidékekből lett összepasszintva. A nemzetépítés elkésett, szabályosan beleszövődött a paranoia, az ukrán név is felvett, konstruált, mert a csekély számú értelmiségnek elege lett abból, hogy az oroszok lekisoroszozzák, és mintegy írásbeliség nélküli paraszti dialektust beszélő eltévedt oroszokként kezelik őket. A nemzeti egyház is Galíciában maradt fenn – as usual oktatásszervezéssel, és a nemzeti értelmiség számára egyetlen biztos karrierlehetőséget ajánlva segítette is a nemzetépítést -, a Birodalom ugyanis rövid türelmi idő után több lépésben feloszlatta az unitus felekezetet, és kozák lándzsákat is alkalmazva hittérítéshez, rendes orosz pravoszláv híveket próbált faragni a szerencsétlen ukrán parasztokból.

És minderre rárakodott két világháború, egy azokkal felérő polgárháború, 70 (50) év kommunizmus, de a virtigli szovjet fajtából!, és 20 év pusztulat plusz anarchia. Csoda, ha mindenki síkideg volt már régóta?